Martin Abrahamson

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
martin.abrahamson[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
0498-108395
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet,
62167 Visby

Kort presentation

Universitetslektor och ekonomie doktor i Företagsekonomi, inriktning finansiell ekonomi. Jag är intresserad av finansiering särskilt ägande i svenska företag men även aktiv fondförvaltning. Leder ett forskningsprojekt som studerar expertis inom aktiv fondförvaltning, projektet innefattar flera kollegor från institutionen och är externt finansierat. Jag är pedagogisk mentor vid universitetet och är intresserad av pedagogiska frågor. Under 2021-2024 är jag studierektor vid institutionen.

Akademiska meriter: ED

Nyckelord: sustainable development behavioral finance shareholders corporate finance

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martin Abrahamson
Senast uppdaterad: 2021-03-09