Frida Buhre

Forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Frida.Buhre[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag forskar om hur föreställningar om tid påverkar den politiska retoriken kring miljöförändringar. I en lanerad bok så argumenterar jag för vikten av anakronismen i politisk retorik. I min avhandling diskuterar jag retoriska föreställningar om historisk tillhörighet, eviga principer, progression och nuets aktualitet utifrån Hannah Arendt. Jag är grundare och ordförande för International Rhetoric Workshop (IRW). Under flera år medverkade jag i UR:s TV- och radioprogram Retorikmatchen.

Akademiska meriter: FK

Nyckelord: arendt climate change justice temporality political theory rhetorical theory indigenous rhetoric

Kort CV

  • F.D., Retorik, 2019-10-04.
  • Buhre, F. (2019). Speaking Other Times: Hannah Arendt and The Temporality of Politics." Diss. Uppsala University.
  • Grundare och ordförande, International Rhetoric Workshop (IRW).
  • Buhre, F. (2016). “Hannah Arendt och framtidens dilemma”, i Fronesis, vol. 52-53, s. 210-220.
  • Bengtson, E. & Buhre, F. (red.) Förledd och förtjust: Andra generationens retorikvetare tar ordet. Södertörn retoriska studier 3, Huddinge: Södertörns högskola, ISBN: 978-91-87843-14-3.
  • Buhre, F. (2016, 11 november). ”Hannah Arendt and the Plurality of Beginnings”, National Communication Association 102:a konferens, Philadelphia, USA.
  • Pris: “Best Graduate Paper in Rhetoric and Political Theory”, Rhetoric Society of Europe, 2017.
  • Gästforskare, Rhetoric and Public Culture, Northwestern University, sep-dec 2013.

Se vidare nedladdningsbart CV

Pågående forskning

Against Hope: The Rhetoric of the Climate Justice Movement and the Temporalities of Despair

When climate activist Greta Thunberg spoke in Davos, her rhetoric offered no imaginary of a better future-to-come to her audience: “I don't want you to be hopeful. I want you to panic.” For good reasons, a coming end to the future has become a common topos in the Environmental Justice Movement (EJM). In this planned project, I explore and theorize how Fridaysforfuture, Extinction Rebellion, and other transnational environmental groups address the role of the future and a possible collapse of the political order as it now stands.

Anachronisms: The Temporalities of Rhetoric

Political rhetoric frequently utilizes imaginaries of time. Ideas of an eternally sanctioned principle, a historical tradition, a future to come, or a radical change in the present are all part of the temporal toolkit of political rhetoric. The role of these imaginaries has provoked growing interest in rhetorical and political theory, and this proposed book contributes to this line of scholarship by arguing for the importance of the anachronism in political rhetoric.

Tidigare forskning

Speaking Other Times: Hannah Arendt and the Temporality of Politics (Monografiavhandling)

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur Hannah Arendt (1906-1975) presenterar tidsliga aspekter av den politiska talhandlingen. Avhandlingens utgångspunkt är att Arendt går ifrån idén om den framtidsorienterade och visionära politiska talhandlingen och väver in andra, mer anakronistiska tidsbegrepp för att förklara och förstå hur den politiska talhandlingen fungerar. Avhandlingen undersöker vilka makt- och styrandemekanismer som de anakronistiska tidsbegreppen möjliggör. Diskussionen förs utifrån fyra styrandemekanismer: den tyranniska, den auktoritära, den totalitära och den politiska. Avhandlingen kommer fram till att Arendts diskussion av dessa styrandemekanismer är centrerad kring tre tidsförståelser: 1. tyranniet baseras på en retorik om det evigt sanna som en flykt från det politiskas föränderlighet vilket reducerar talhandlingen till ett instrumentellt värde, 2. det auktoritära utgår ifrån traditionen som möjliggörande av politiska talhandlingar men som exkluderande av annorlunda talhandlingar både i nuet och i dåtiden, 3. det totalitära utgår ifrån framtida utopier men förvränger dessa så att konstant och arbiträr förändring blir målet, och slutligen, 4. det politiska där den politiska talhandlingen skapar plurala relationer mellan nuet och framtiden och dåtiden. Detta är anakronismens politiska potential och den möjliggör nya begreppsliga formationer av tid.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Frida Buhre
Senast uppdaterad: 2021-03-09