Johanna Pettersson Fürst

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Johanna.Pettersson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3374
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktor i statsvetenskap. Forskar om frågor som rör staters suveränitet och politik som syftar till att reglera och kontrollera gränser. Disputerade i november 2018 med avhandlingen What's in a Line? Making Sovereignty through Border Policy. Mitt nuvarande projekt handlar om inre gränskontroller inom Sverige och EU.

Forskningsintressen: Politiska idéer, gräns- och migrationspolitik, suveränitet, policyanalys, internationella relationer, EU, populism, facklig organisering.

Nyckelord: political science international relations geopolitics european union migration comparative politics foreign policy analysis border studies international security political institutions public administration borders

Länk till mitt pågående projekt Mellan fri rörlighet och hårda gränser: Implementeringen av inre gränskontroller som utmaning för eller utvidgning av den Europeiska integrationen: https://www.statsvet.uu.se/forskning/mellan-fri-ro-rlighet-och-ha-rda-gra-nser/

Jag är under läsåret 2020/21 gästforskare vid Nijmeden Centre for Border Research, Radboud University, Nederländerna.

Jag är också associerad forskare vid programmet för Global politik och säkerhet vid Utrikespolitiska Insitutet i Stockholm: https://www.ui.se/forskning/global-politik-och-sakerhet/temasida-granser-territorium-och-migration/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johanna Pettersson Fürst
Senast uppdaterad: 2021-03-09