Johanna Pettersson Fürst

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Johanna.Pettersson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3374
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktor i statsvetenskap. Forskar om frågor som rör staters suveränitet och politik som syftar till att reglera och kontrollera gränser. Disputerade i november 2018 med avhandlingen What's in a Line? Making Sovereignty through Border Policy. Mitt nuvarande projekt handlar om inre gränskontroller inom Sverige och EU.

Forskningsintressen: Politiska idéer, gräns- och migrationspolitik, suveränitet, policyanalys, internationella relationer, EU, populism, facklig organisering.

Nyckelord: political science international relations geopolitics european union migration comparative politics foreign policy analysis border studies international security political institutions public administration borders

Under 2024 påbörjar jag två nya forskningsprojekt:

1. VR-projektet Vad ska vi äta? Mat som säkerhetspolitisk fråga i Sverige 1900-2025, som jag är projektledare för. Mer info om projektet finns här och här.

2. RJ-projektet I det allmännas tjänst: Hur upprätthålls ett offentligt etos när statliga myndigheter använder privata konsulter? som leds av Shirin Ahlbäck Öberg. Mer info om projektet finns här och här.

Under 2023-2024 arbetar jag också i projektet Konkurrerande etos inom den högre utbildningen och forskningen i Sverige tillsammans med Helena Wockelberg och Shirin Ahlbäck Öberg. Mer info om det projektet finns här.

Under 2020-2023 arbetade jag i mitt VR-finansierade postdoc-projekt Mellan fri rörlighet och hårda gränser: Implementeringen av inre gränskontroller som utmaning för eller utvidgning av den Europeiska integrationen: https://www.statsvet.uu.se/forskning/mellan-fri-ro-rlighet-och-ha-rda-gra-nser/

Jag var under läsåret 2020-2021 gästforskare vid Nijmeden Centre for Border Research, Radboud University, Nederländerna.

Jag är också associerad forskare vid programmet för Global politik och säkerhet vid Utrikespolitiska Insitutet i Stockholm: https://www.ui.se/forskning/global-politik-och-sakerhet/temasida-granser-territorium-och-migration/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johanna Pettersson Fürst
Senast uppdaterad: 2021-03-09