Marios Iacovides

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
marios.iacovides[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 1376
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor i handelsrätt med intresse i konkurrensrätt, WTO rätt, internationell handelsrätt, EU inremarknadsrätt, och EU konstitutionell och institutionell rätt. Jag forskar om bl.a. konkurrensrätt och hållbarhet, den gröna given och degrowth.

Akademiska meriter: JD

Nyckelord: eu competition law eu law wto law law and economics

 • From May 2022 Assistant Professor (tenure) in Commercial Law, Department of Business Studies, Uppsala University
 • 2020—Present Expert Advisor on Competition Law and Sustainability, Hellenic Competition Commission
 • Oct 2020—Sep 2021 Research Fellow, University of Oxford, Institute of European and Comparative Law
 • Aug 2018—Sep 2020 and Oct 2021—April 2022 Assistant Professor in European Law, Juridicum, Stockholm University
 • 2019—2021 Non-Governmental Advisor to the European Commission, International Competition Network
 • 2018—2020 Expert competition consultant, Boutique Law Firm Per Karlsson & Co
 • 2016—2021 Legal Counsel, Legal Department, Swedish Competition Authority
 • 2016 Föredragande jurist, Konkurrensverket, Enhet för karteller och förvärv
 • 2014 Marie Curie Early Stage Research Fellowship, Bocconi University, Milano.
 • 2014 Praktikant vid Legal Affairs Division, World Trade Organization (WTO) Genève
 • 2013 Gästforskare vid European University Institute, Florence.
 • 2010 Doktorand i europarätt (EU rätt, konkurrensrätt, WTO) Uppsala universitet
 • 2008 Juris magisterexamen LLM (Europeisk rätt)
 • 2007 LLB Law with European Legal Studies, King's College, University of London (KCL)
 • 2006 Diploma in EU Law, Uppsala universitet (utbyte från KCL)

Intresseområde

Mitt forskningsområde och intressen är europarätt och internationell handelsrätt, särskilt frågor som berör EU:s ekonomiska konstitution och samspelet mellan fri rörlighet och konkurrenspolicy å ena sidan och andra värderingar, som till exempel hållbar tillväxt, mänskliga rättigheter och miljöskydd å andra sidan. Forskar även om hur WTO och internationella handelsregler skulle kunna påverkas av europeisk rätt för att ge mer utrymme till medlemstaterna att skydda och främja sådana värderingar utan att begå protektionism särskilt när det finns asymmetri av information mellan konsumenter och staten.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marios Iacovides
Senast uppdaterad: 2021-03-09