Rebecca Söderström

Universitetslektor i kapitalmarknadsrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Rebecca.Soderstrom[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2619
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Docent i civilrätt. Universitetslektor i kapitalmarknadsrätt. Undervisar på grund- och fördjupningskurser på juristprogrammet.

Jag disputerade 2017 med avhandlingen Sound Banking som handlar om hur sundhet används som en rättslig standard i regler och tillsynsbeslut riktade mot banker.

Forskning i övrigt: finansiell tillsyn, rättsekonomi, marknadsmissbruk och kapitalmarknadsrätt.

Bakgrund: handläggare Sveriges riksdag, banktjänsteman, chef i ideell organisation.

Foto: Sussi Ardenfors

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rebecca Söderström
Senast uppdaterad: 2021-03-09