Miriam Thegel

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för moderna språk, Romanska språk

E-post:
miriam.thegel[AT-tecken]moderna.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Postdoktor i spanska med särskilt intresse för semantik och pragmatik. Affilierad vid KU Leuven.
Min forskning rör områden som modalitet, (inter)subjektivitet och grammatikalisering och i mitt nuvarande projekt studerar jag hur verb med liknande betydelse konkurrerar och interagerar med varandra.

Jag är mycket intresserad av pedagogik och har ansvarat för mentorsprogram för studenter samt ett projekt om lärarauskultation.

Erfarenhet av undervisning på campus och online samt av handledning.

Nyckelord: spanish semantics modality corpus linguistics grammaticalization diachronic linguistics

Nuvarande forskning

Sedan juli 2019 innehar jag en internationell postdok finansierad av Vetenskapsrådet för det treåriga projektet ”Survival of the fittest: semantic evolution in the Spanish modal system". Projektet bygger vidare på mina tidigare studier om modalitet men har fokus på semantisk utveckling över tid och grammatikalisering. Projektet är förlagt både till Uppsala universitet och till KU Leuven i Belgien.

Doktorsavhandling och tidigare forskning

2017 disputerade jag med en avhandling om hur de spanska modalverben "deber" och "tener que" används och skiljer sig åt från varandra, baserat på data från debatter i Europaparlamentet.

Sedan 2012 har jag varit anställd vid institutionen för moderna språk, först i egenskap av doktorand och senare som lektor och forskare. I min forskning har jag intresserat mig för semantik och pragmatik, specifikt inom områden som modalitet, (inter)subjektivitet och grammatikalisering.

Pedagogiska projekt vid institution för moderna språk

2018 ansvarade jag för ett projekt i lärarauskultation (peer observation of teaching), där kollegor under två terminer deltog i gemensamma utbildningsdagar och seminarier samt auskulterade varandras undervisning.

2015–2018 ledde jag ett mentorsprogram som involverade ett femtiotal studentmentorer i ämnena franska, ryska, spanska och tyska. Jag ansvarade för att söka finansiering för programmet, bygga upp en hållbar struktur, rekrytera och utbilda mentorer samt för löpande administration.

Undervisning och handledning

Jag har undervisat i spanska vid Uppsala universitet sedan 2010, framför allt kurser på A- och B-nivå, med tonvikt på skriftlig och muntlig språkfärdighet. Jag har även handlett studenter på C- och D-nivå i uppsatsteman inom lingvistik och språkdidaktik.

Alltsedan min första erfarenhet av undervisning på universitetsnivå har jag uppskattat mötet med studenterna; att få hjälpa andra att utvecklas och samtidigt själv lära mig mycket på vägen. Jag brinner för lingvistik, grammatik, kulturmöten, akademiskt skrivande och mycket annat som ryms i språkundervisning och tycker om att få dela det med studenterna.

Pedagogiska kurser

Jag har läst ett flertal kurser inom universitetspedagogik, bl.a. inom aktiverande undervisningsmetoder, metodhandledning för Supplemental Instruction, handledning av studenter och språkdidaktik.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Miriam Thegel
Senast uppdaterad: 2021-03-09