Tim Melander Bowden

Universitetslektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Makromolekylär kemi

E-post:
Tim.Bowden[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3811
Mobiltelefon:
070-4250822
Fax:
018-471 3477
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Prefekt vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
tim.bowden[AT-tecken]kemi.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250822
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Akademiska meriter: Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tim Melander Bowden
Senast uppdaterad: 2021-03-09