Johan Dyster-Aas

Forskare vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

E-post:
johan.dyster.aas[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing 10, entréplan
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska Ingång 10, 3tr
751 85 Uppsala

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri – KcKP

E-post:
johan.dyster.aas[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 10
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 10, våning 1
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: MD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09