Malin Melin

Projektledare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Faciliteter; Klinisk Genomik Uppsala

E-post:
malin.melin[AT-tecken]scilifelab.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Malin Melin
Senast uppdaterad: 2021-03-09