Biplab Sanyal

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
biplab.sanyal[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3624
Mobiltelefon:
070-1679273
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Research Interests

Graphene & 2D materials, multiferroics, random alloys, organometallics, clusters, time-dependent electron dynamics, spin-phonon coupling

Teaching

DFT-I 1FA584 (also course responsible)

Hands-on electronic structure calculations 1FA583 (also course responsible)

Computational Physics 1FA573 (also course responsible)

Chemical binding and structure formation 1FA580 (also course responsible)

Nanoscience 1FA567

Akademiska meriter: Docent

Nyckelord: ab initio electronic structure calculations time-dependent phenomena structure prediction and properties of novel 2d materials

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Selected projects

 • Structure prediction and properties of novel 2D materials
 • Defect engineering in 2D materials
 • Heterostructures of 2D materials
 • Molecule-substrate interactions: spin dipole moment, magnetic anisotropy, exchange interactions, van der Waals interactions
 • Properties of magnetic clusters
 • Electron correlation in nanostructures and bulk
 • Oxide heterostructures and their interfaces
 • Polarization and magnetization dynamics of correlated oxides
 • EU-FP7 IAPP project

  New Materials for High Moment Poles and Shields
  NU-MATHIMO (FP7 Marie Curie project)
  Partners: University of Duisburg-Essen, Germany and Seagate Technology, Ireland

Selected Publications

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Biplab Sanyal
Senast uppdaterad: 2021-03-09