Lena Sohl

Gästforskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Jag är gästforskare på IBF under vårterminen 2022.

Jag arbetar för närvarande med VR-projektet "En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort" (tillsammans med Sara Ferlander och Tanya Jukkala) samt med Forte-projektet "Ung på jobbet. Instabila anställningar, arbetsmiljö och (o)hållbara arbetsplatser inom detaljhandel (tillsammans med Paulina de los Reyes och Stefan Carlén). Jag arbetar även med det egna bokprojektet ”Tvätten. Arbetarkvinnors röster”.

Jag disputerade i sociologi vid Uppsala universitet 2014 med avhandlingen "Att veta sin klass: Kvinnors uppåtgående klassresor i Sverige". I avhandlingen analyserar jag kvinnors uppåtgående klassresor i det svenska välfärdssamhället. Jag har därefter arbetat som post doc vid Linköpings universitet i ett forskningsprojekt om tillhörighetens politik bland svenska kvinnor som bott utomlands och återvänt till Sverige. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och leddes av docent Catrin Lundström.

På uppdrag av Myndigheten för kulturanalys har jag 2018-2019 arbetat med en utvärdering av regeringens kultursatsning "Äga rum".

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lena Sohl
Senast uppdaterad: 2021-03-09