Aaro Ravila

Strålskyddsexpert vid Byggnadsavdelningen, Enheten för miljö, fysisk arbetsmiljö och strategi

E-post:
aaro.ravila[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1497
Mobiltelefon:
070-4250708
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7/von Kraemers allé 2
Postadress:
Box 256
751 05 Uppsala

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09