AnnaKarin Kriström

Utbildningssamordnare vid Institutionen för speldesign

E-post:
annakarin.kristrom[AT-tecken]speldesign.uu.se
Telefon:
018-471 8255
Mobiltelefon:
073-46181740498-108255
Besöksadress:
Strandgatan 1b (Residenset)
621 57 VISBY
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Kort presentation

Numera arbetar jag som Utbildningssamordnare vid Institutionen för speldesign på Campus Gotland i Visby.

Akademiska meriter: FD

Arbetsuppgifter vid Institutionen för speldesign.

Kursadministration

Administrativ service till studenter och lärare, så som:

  • Kursregistrering
  • Reservantagning
  • Diarieföring av studentärenden, exempelvis studieuppehåll, avbrott på program, individuella studieplaner
  • Uppdatering av institutionens kursutbud i universitetets utbildningsdatabas

Doktorsexamen i Litteraturvetenskap år 2006. Numera ej aktiv som forskare.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

AnnaKarin Kriström
Senast uppdaterad: 2021-03-09