Charlotte Platzer Björkman

Professor vid Institutionen för materialvetenskap, Solcellsteknik

E-post:
charlotte.platzer[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3120
Mobiltelefon:
070-1679785
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Jag är professor i fasta tillståndets elektronik och forskar på tunnfilmssolceller baserade på materialen Cu(In,Ga)Se2, CIGS, och Cu2ZnSn(S,Se)4, CZTS. Målet är att förstå hur materialegenskaper och gränsytor mellan de tunna filmerna påverkar solcellens funktion. Med den kunskapen kan vi utveckla tillverkningsprocesser för effektivare solceller till låg kostnad.

Akademiska meriter: Tekn dr, Docent i teknisk fysik med inriktning mot elektronik

Nyckelord: sustainable developement

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Charlotte Platzer Björkman
Senast uppdaterad: 2021-03-09