Rabab Elkarib

Studievägledare vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
Rabab.Elkarib[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3245
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Studievägledning:

  • Kandidatprigrammet i fysik
  • Basåret
  • Ämnet fysik

Adminstration:

Utbytesstudier, fysik

Akademiska meriter: BSc, MSc

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rabab Elkarib
Senast uppdaterad: 2021-03-09