Albert Mihranyan

Professor vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
albert.mihranyan[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7940
Mobiltelefon:
070-1679037
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: FarmD, Docent i teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09