Camilla Fröjd

Universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Omvårdnadsforskning

E-post:
Camilla.Frojd[AT-tecken]surgsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-7694630
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 15, BV
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 Uppsala
Tillgänglig:
ing 15bv alt CIVA

Akademiska meriter: PhD, RN

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Camilla Fröjd
Senast uppdaterad: 2021-03-09