Katrin Lundstedt-Enkel

Docent Docent vid Institutionen för organismbiologi, Miljötoxikologi

Mobiltelefon:
070-6784312
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A
752 36 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för organismbiologi, Miljötoxikologi

E-post:
Katrin.Lundstedt-Enkel[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 6498
Mobiltelefon:
070-6784312
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC, Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A
752 36 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Katrin Lundstedt-Enkel
Senast uppdaterad: 2021-03-09