Ulrika Dennerstedt

Personalsamordnare vid Institutionen för nordiska språk, Administrativ personal

E-post:
ulrika.dennerstedt[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1304
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FK

Jag arbetar som personalsamordnare på Institutionen för nordiska språk och det är både inspirerande och utmanande. Jag arbetar med HR-frågor och fungerar som stöd för ledningen och är också med i ledningsgruppen. Mina arbetsuppgifter består bl.a. av att handlägga och samordna anställningar, ledigheter och sjukskrivningar för våra olika verksamheter. Mycket av min arbetstid går till att besvara HR-frågor från personalen och vara kontaktperson mot bl.a. HR-avdelningen. Utredning, kvalitetsförbättring och uppföljning i olika ärenden ingår också i mina dagliga arbetsuppgifter. Jag bistår också doktoranderna med uträkningar av prolongationer. Jag har en fil. kand. från Linjen för personal- och arbetslivsfrågor vid Uppsala universitet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ulrika Dennerstedt
Senast uppdaterad: 2021-03-09