Karin Brocki

Professor vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Emotionspsykologi

E-post:
Karin.Brocki[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2117
Mobiltelefon:
073-6824363
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Akademiska meriter: BSc, FD, doc.

Min forskning handlar om utveckling av exekutiva funktioner- dvs. de funktioner som är nödvändiga för själv-reglering av våra tankar, känslor och handlingar. Jag studerar strukturen av EF i typisk utveckling samt i relation till ADHD symtom i tvärsnittsstudier så väl som i longitudinella studier. Aktuella forskningsfrågor berör huruvida 1) tidiga brister i EF kan ses som en riskfaktor för senare ADHD problem 2) komplexa EFs (tex arbetsminne) utvecklingsmässigt bygger på enkla EFs (inhibition), 3) olika aspekter av föräldraskap och barns anknytning kan tänkas vara av betydelse för utvecklingen av individuella skillnader i EF och senare beteendeproblem.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karin Brocki
Senast uppdaterad: 2021-03-09