Mattias Pirholt

Professor i litteraturvetenskap vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
mattias.pirholt[AT-tecken]littvet.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Disputerade 2005 (Uppsala), lärare och forskare i litteraturvetenskap. Specialområden: tyskt 1700-tal, Weimarklassicism, romantiken, Johann Wolfgang Goethe, Karl Philipp, Moritz, tyskt 1900-tal, Ingeborg Bachmann, amerikanskt 1900-tal, Southern Gothic.

Forskningsintressen

Weimarklassicism, Johann Wolfgang Goethe, Karl Philipp Moritz, tysk romantik, begreppshistoria, tysk 1900-talslitteratur, Ingeborg Bachmann, amerikansk 1900-tals- och samtida litteratur, Southern Gothic

Pågående forskning

Examina

 • Fil. dr i litteraturvetenskap, Uppsala universitet, 2005.
 • Fil. lic. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet, 2002.
 • Fil. mag. i litteraturvetenskap, Uppsala universitet. Kurser i filosofi, nordiska språk, estetik och grekiska, 2000.

Anställningar och uppdrag

 • Svenska litteratursällskapet i Finland, ledamot i vetenskapliga rådet, 2020–
 • Visiting scholar, Department of German, Slavic, Nordic, University of Wisconsin-Madison, 2019
 • Professor i litteraturvetenskap, Södertörns högskola, 2015–2023
 • Visiting professor, Matariki Fellow, Deutsches Seminar, Universität Tübingen, 2014–2015
 • Visiting scholar, Department of Philosophy, Columbia University, New York, 2014
 • Forskare, Uppsala universitet (Vetenskapsrådet), 2013–2015
 • Forskarassistent, Uppsala universitet (Vetenskapsrådet), 2008–2013.
 • Postdoktor, Peter-Szondi Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft, Freie Universität Berlin, 2006–2008.
 • Doktorand i litteraturvetenskap, Uppsala universitet, 2001–2005.

Stipendier och utmärkelser

 • Riksbankens Jubileumsfond (projektledare), 2017–2019
 • Vetenskapsrådet (anställning som forskare), 2013–2015
 • Vetenskapsrådet (anställning som forskarassistent), 2008–2012.
 • Svenska kulturfonden i Finland (forksningsmedel), 2007.
 • Wenner-Gren Stiftelserna (postdoktorsstipendium), 2006–2008.
 • Kungl. Vetenskapsakademien, Stiftelsen Hierta-Retzius fond för vetenskaplig forskning (forskningsmedel), 2006.
 • Birgit och Gad Rausings Fond för Humanistisk Forskning (forskningsmedel), 2006.
 • Humanistiska Vetenskaps-Samfundets arbetsstipendium för doktorander och nydisputerade doktorer (postdoktorsstipendium), 2006.
 • Svenska Akademien, Stina och Erik Lundbergs stiftelse (utmärkelse för avhandling), 2005.

Aktuella publikationer

Grenzerfarhungen: Studien zu Goethes Ästhetik (Heidelberg: Winter Verlag, 2018)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mattias Pirholt
Senast uppdaterad: 2021-03-09