Magdalena Slyk

Universitetslektor i polska, studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Institutionen för moderna språk, Slaviska språk

E-post:
magdalena.slyk[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1303
Mobiltelefon:
072-9999836
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Ämnessamordnare i polska vid Institutionen för moderna språk.

Undervisning i polska på grund- och avancerad nivå samt handledning av examensarbeten. Forskningsintressen polsk litteratur, översättning- och tolkning mellan polska och svenska.

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Magdalena Slyk
Senast uppdaterad: 2021-03-09