Jöns Hilborn

Professor i polymerkemi vid Institutionen för kemi - Ångström, Makromolekylär kemi

E-post:
Jons.Hilborn[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3839
Mobiltelefon:
076-7872350
Fax:
018-471 3477
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jöns Hilborn
Senast uppdaterad: 2021-03-09