Mattias Lantz

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
mattias.lantz[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3754070-1679221
Besöksadress:
Rum Å:13161 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Forskare i IGISOL-gruppen

Ordförande för Analysgruppen.

Forskningsområden
Kärndata för tillämpningar och grundforskning
Radioekologi
-- Projektet Strålande Jord
-- Projektet ObeliCs (facebooksida för deltagande jägare)

Undervisning
Säkerhetsanalyser inom energisektorn, 5 hp (1FA594)
Komplexa system i teknik och samhälle, 10 hp (1FA455)
Modelling and Simulation Methods of Particle Transport, 5 hp (1FA451)
Kärnkraftteknologi (H1), 12 hp (8NF000)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mattias Lantz
Senast uppdaterad: 2021-03-09