Göran Arnqvist

Professor , programansvarig professor för programmet zooekologi vid Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi

E-post:
Goran.Arnqvist[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2645
Mobiltelefon:
070-2935032
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Göran Arnqvist är professor i zooekologi vid institutionen för ekologi och genetik. Hans forskningsområde är evolutionär genetik och evolutionär ekologi, brett definierat. Pågående forskningsprojekt berör främst evolutionära konflikter mellan olika typer av gener och den evolutionära betydelsen av samspelet mellan gener i mitokondrierna och gener i cellkärnan.

Se hans hemsida för mer information!

Akademiska meriter: FD, Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Göran Arnqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09