Laura Parducci

Gästforskare vid Institutionen för ekologi och genetik, Växtekologi och evolution

E-post:
laura.parducci[AT-tecken]ebc.uu.se
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

I min grupp studerar vi fossilt och modernt dna från växter. Vi använder modern dna-teknologi, det som kallas next-generation sequencing tillsammans med komplexa bioinformatiska analyser för att studera vad som skett tidigare - under istiderna - till växter. Vi hoppas att detta kan hjälpa oss också att få en bättre förståelse för vad som kan hända i framtiden som en följd av den av människan orsakade klimatförändringen.

Akademiska meriter: PhD

I work at the Department of Ecology and Genetics since 2002. After my PhD at the Swedish Agricultural University in Umeå and my post-doc at Uppsala University, I achieved docentur in 2012 at Uppsala University. Here, I had a research position from 2008 to 2012 funded by the Swedish Research Council (VR) and the Carl Trygger Foundation. From January 2014 I hold a second VR research position.

-----

Research in my lab focuses on the ecology and evolution of forest tree populations using fossil and modern DNA data. I am interested in studying how genetic variation and demographic history of trees have been shaped in natural populations during the climatic events of the last hundred thousands of years.

Explore my research at my personal homepage.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Laura Parducci
Senast uppdaterad: 2021-03-09