Lars Lannfelt

Professor emeritus vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Molekylär geriatrik/ Rudbecklaboratoriet

E-post:
lars.lannfelt[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
070-6668230
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: överläk.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09