Katarina Karlsson

Controller vid Områdeskanslier, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

E-post:
katarina.karlsson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 2309
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Ekonom (Tjänstledig) vid Institutionen för informationsteknologi, SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing

Telefon:
018-471 2309
Besöksadress:
Rum POL 106177 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA
Tjänstledig:
2022-10-10 - 2023-03-11

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09