Patrik Armuand

Ekonom vid Avdelningen för ekonomi och upphandling, Enheten för redovisning

E-post:
patrik.armuand[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1807
Mobiltelefon:
070-4250347
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation


Jag jobbar i redovisningsgruppen inom avdelningen för ekonomi och upphanding (AEU). Min huvudsyssla är EU-redovisningar men jag jobbar också med institutionsstöd, budgetstöd och bokslut särskilt mot transfereringar.

Akademiska meriter: EM

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Patrik Armuand
Senast uppdaterad: 2021-03-09