Nicklas Högås

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för specialsamlingar; Handskrifter och musikalier

E-post:
Nicklas.Hogas[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 3963
Mobiltelefon:
070-4250076
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 Uppsala

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för media

Mobiltelefon:
070-4250076
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

ARBETSPLATS:
Måndag eftermiddag, tisdagar och onsdagar finns jag på Carolina Rediviva, plan 5. Jag sitter i det rum som kallas Forskarsalen på Handskrifts- musik.

Måndag förmiddag samt torsdagar och fredagar finns jag på Karin Boye-biblioteket.

Akademiska meriter: FL

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nicklas Högås
Senast uppdaterad: 2021-03-09