Anders Bergman

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
anders.bergman[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
070-4250588
Besöksadress:
Rum POL 18:126 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anders Bergman
Senast uppdaterad: 2021-03-09