Mikael Hansson

Universitetslektor i civilrätt, särskilt arbetsrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Mikael.Hansson[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7621
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: JK

f. 1975
Jur. kand. (2001)
Jur. dr. (2010)

Interna uppdrag (nuvarande)

Studierektor för forskningen

Ordförande Arbetsgruppen för lika villkor

Kursföreståndare Arbetsrätt 30 hp

Ledamot Rådet för lika villkor

Ledamot Stipendienämnden

Interna uppdrag (tidigare)

Kursföreståndare terminskurs 2 2010-2014

Undervisning (i huvudsak)

Arbetsrätt 30 hp

Terminskurs 2

Intresseområden

Civilrätt, särskilt arbetsrätt.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mikael Hansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09