Marigo Oulis

Universitetslektor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
marigo.oulis[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2002
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är juris doktor i civilrätt från Uppsala universitet. Jag är kursföreståndare för Terminskurs 3 och huvudsakligen verksam som lärare i sakrätt på samma termin, men min forskning spänner över civilrätten i stort. Hösten 2017 tillbringade jag på Harvard Law School som gästforskare under sponsorat av Professor Duncan Kennedy. Jag är särskilt intresserad de frågor, och glidningar i rätten, som uppstår i glappen mellan discipliner och rättsområden.

Nyckelord: civilrätt avtalsrätt köprätt obehörig vinst sakrätt kritisk teori property law critical legal theory contract law

Jur. dr 2021, Uppsala universitet

Jur. kand. 2005, Uppsala universitet

Advokat 2012-2015, 2021-2022

Jag har bakgrund som ombud och har tidigare huvudsakligen varit verksam inom tvistelösning och då särskilt arbetat med kommersiella skiljeförfaranden. Jag har sedan min examen år 2005 regelbundet undervisat vid Uppsala och Stockholms universitet i framför allt allmän kontraktsrätt och i sakrätt.

CV i korthet

2022 Universitetslektor civilrätt Uppsala universitet

2021-2022, advokat Advokatfirman BEX

2017, Harvard Law School, Visiting researcher under sponsorat av Professor Duncan Kennedy

2015-2021, Uppsala universitet, doktorand

2008-2021, Setterwalls Advokatbyrå (tjänstledig 2015-2021)

2007-2016, Stockholms universitet, gästlärare

2008, Attunda tingsrätt, beredningsjurist

2006-2007, Södra Roslags tingsrätt, tingsnotarie

2005, Uppsala universitet, gästlärare

2004, Aristotelio Panepistimio, Thessaloniki, Erasmus

1998-1999, 2003, Södertörns Högskola, Idéhistoria

Förtroendeuppdrag

2018/2019 Vice ordförande Doktorandrådet, ordinarie ledamot fakultetsnämnden

2018 Valberedningen Doktorandrådet

2014-2016 Revisor och Revisorssuppleant YAS (Young Arbitrators Sweden)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marigo Oulis
Senast uppdaterad: 2021-03-09