Arnaud Ferrari

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Högenergifysik

E-post:
arnaud.ferrari[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5827
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning handlar om accelerator-baserad partikelfysik. Besök gärna min personliga hemsida för detaljer (på engelska).

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Arnaud Ferrari
Senast uppdaterad: 2021-03-09