Anna-Lena Forsberg

HR-generalist vid Institutionen för informationsteknologi, Administrativa gruppen

E-post:
anna-lena.forsberg[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2589070-4250860
Besöksadress:
Rum ÅNG 102144 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag har hand om HR- och arbetsmiljöfrågor samt ansökningar till forskarutbildningen. Jag är sekreterare i IT-institutionens Lika villkorsgrupp, kontaktperson för könsrelaterade kränkningar och mångfaldsombud.

Funktionsadress för HR-teamet vid institutionen: it-hr@it.uu.se

Nyckelord: hr-generalist sekreterare i it-institutionens lika villkorsgrupp kontaktperson för könsrelaterade kränkningar mångfaldsombud contact person regarding sexual harassment diversity officer secretary in the equal opportunities group of the it-department

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna-Lena Forsberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09