Johanna McElwee

Universitetslektor i engelska vid Institutionen för nordiska språk, Språkverkstaden

E-post:
johanna.mcelwee[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6891
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 1
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johanna McElwee
Senast uppdaterad: 2021-03-09