Pär Hallberg

Forskare docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk farmakogenomik och osteoporos

E-post:
par.hallberg[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 6103
Besöksadress:
Rum ing. 61, 4 tr. Akademiska sjukhuset, ingång 61
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: leg. läk., PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09