Mårten Fryknäs

Universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

E-post:
Marten.Fryknas[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 2931
Fax:
018-519237
Besöksadress:
Rum 712 Ing:61, Tr:4 Akademiska sjukhuset, ingång 61
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala

Kort presentation

Docent

Akademiska meriter: PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mårten Fryknäs
Senast uppdaterad: 2021-03-09