Maria Hedefalk

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
maria.hedefalk[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2483
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Maria Hedefalk är lektor i didaktik på institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Jag forskar om frågor som berör undervisning generellt men också specifikt om undervisning för hållbar utveckling i yngre åldrar i förskolan och grundskolan. Jag undervisar också på förskollärarprogrammet.

Akademiska meriter: FM

Nyckelord: education for sustainable development esdeve007 esd

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maria Hedefalk
Senast uppdaterad: 2021-03-09