Michael Österlund

Universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
michael.osterlund[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5840
Mobiltelefon:
070-1679004
Besöksadress:
Rum Å13267 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Michael Österlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09