Alexander Prokofiev

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
alexander.prokofiev[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3241
Mobiltelefon:
070-1679188
Besöksadress:
Rum ÅNG 4150 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Alexander Prokofiev
Senast uppdaterad: 2021-03-09