Olof Wilske

Universitetslektor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Olof.Wilske[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2065
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Jag är sedan 2020 universitetslektor i konstitutionell rätt.

Min huvudsakliga undervisning bedrivs på Juridiskt grundår vid Campus Gotland. Jag undervisar även på olika fördjupningskurser i Uppsala.

Mina forskningsintressen finns inom den konstitutionella rätten i vid mening, gärna med kontaktytor mot andra ämnen i eller utanför det rättsvetenskapliga området.

Jag disputerade 2009 på en avhandling om domarrollen och arbetade under åren 2009-2019 vid Riksdagens utredningstjänst och Statskontoret.

Akademiska meriter: JD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olof Wilske
Senast uppdaterad: 2021-03-09