Henrik Hermansson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
henrik.hermansson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 1401
Mobiltelefon:
072-9999827
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Universitetsadjunkt och undervisar på högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik främst inom datorstödd konstruktion.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09