Jörgen Ödalen

Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
jorgen.odalen[AT-tecken]statsvet.uu.se
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Universitetslektor och docent i statskunskap. Mina huvudsakliga forskningsområden finns inom disciplinerna politisk teori och studier av högre utbildning. Jag undervisar främst inom områdena politisk teori och mänskliga rättigheter.

Jag är universitetslektor och docent i statskunskap. Innan jag började arbeta vid Uppsala universitet har jag varit lektor och högskolepedagogisk utvecklare vid Linköpings universitet, lektor vid Mälardalens universitet, och jag har även arbetat några år utanför akademin som utbildningsanalytiker vid Stockholms stads utbildningsförvaltning. Jag disputerade år 2008 vid Uppsala universitet på en avhandling om rättviseteori, som särskilt behandlade frågor om rättvisa i internationell handel.

Mina huvudsakliga forskningsområden finns inom disciplinerna modern politisk teori och studier av högre utbildning. Jag är särskilt intresserad av frågor rörande suveränitet och självbestämmande, på den internationella såväl som på den lokala nivån, och av frågor om global rättvisa, klimaträttvisa, migration och mänskliga rättigheter. Inom området högre utbildning har jag bedrivit forskning om effekterna av högskolepedagogisk kompetensutveckling, och hur undervisningsmeriter värderas i rekryteringar till lärartjänster på universitet och högskolor.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jörgen Ödalen
Senast uppdaterad: 2021-03-09