Katarina Öjefors-Stark

Datasamordnare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Faciliteter; SciLifeLab Data Centre

E-post:
katarina.ojefors.stark[AT-tecken]scilifelab.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
751 22 Uppsala
Postadress:
Box 815
751 08 Uppsala

Akademiska meriter: FarmD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09