Lena Zetterberg

Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Fysioterapi och beteendemedicin

E-post:
lena.zetterberg[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4766
Besöksadress:
Rum BMC C2:2 BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 593
751 24 Uppsala

Kort presentation

Studierektor, Docent, Klinisk lektor, Leg. fysioterapeut, Specialist i neurologisk fysioterapi

Akademiska meriter: leg. sjukgymn, MD PhD

Jag är klinisk lektor i fysioterapi vilket innebär att jag delar min tjänst mellan att undervisa, forska samt vara klinisk fysioterapeut.

Framför allt arbetar jag dock som studierektor för hela fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet.

Min kliniska del av min tjänst gör jag på neurologavdelningen 85 D på Akademiska sjuhuset. Mina forskningsprojekt omfattar i nuläget fysisk aktivitet och aktivitetshinder vid dystoni och stroke samt smärta vid motorneurosjukdomen ALS. Min undervisning innebär att hålla lektioner och seminarier i olika kurser och handledning och examination av examensarbeten på grund och avancerad nivå.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lena Zetterberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09