Helena Lindstedt

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om funktionshinder och habilitering

E-post:
Helena.Lindstedt[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
073-9338817
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
BOX 564
751 22 UPPSALA

Akademiska meriter: leg. arbetsterapeut, FM., dr. med. vet

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09