Anders Sandell

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
anders.sandell[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3606
Mobiltelefon:
070-4250260
Besöksadress:
Rum ÅNG 60401 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Undervisning: Jag undervisar i Kemi 1 och 2 på basårsutbildningen (kursansvarig) samt i Vågor och Optik på grundnivå.

Forskning: Jag deltar i ett större samarbetsprojekt med KI, LU och LiU med målsättning att bättre förstå neurologiska sjukdomar. Det innebär studier av kemisk sammansättning (speciellt metaller) och molekylära strukturer hos cell- och vävnadsprov. Jag är ansvarig för användningen av ny metodik baserad på röntgen- och IR-mikrospektroskopi.

Akademiska meriter: docent i fysik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anders Sandell
Senast uppdaterad: 2021-03-09