Torbjörn Wigren

Gästforskare i reglerteknik 12 vid Institutionen för informationsteknologi, Systemteknik

E-post:
Torbjorn.Wigren[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 5420
Mobiltelefon:
070-2671982
Besöksadress:
Rum ÅNG 103264 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning rör olinjära dynamiska system, med fokus på rekursiv systemidentifiering och optimal styrning med begränsningar. Ett annat intresseområde rör integration av reglertekniska principer och strukturer som observatörer och framkoppling i algoritmer för maskininlärning.

Akademiska meriter: TeknD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Torbjörn Wigren
Senast uppdaterad: 2021-03-09