Jon Viklund

Universitetslektor Docent vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Jon.Viklund[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2925070-4250128
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Presentation

Jag är docent med inriktning mot litteraturvetenskap, och sedan 2016 lektor i retorik vid Litteraturvetenskapliga institutionen. Jag disputerade 2004 med en avhandling om C.J.L. Almqvist. Jag är sekreterare för Svenska litteratursällskapet (SLS); redaktör för Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. Sedan 2017 har jag uppdraget som studierektor för grundutbildningen vid institutionen.

Forskningsintressen

Retorik, retorikens historia, romantikens litteratur, editionsfilologi, genetisk kritik, Gunnar Ekelöf, August Strindberg, C.J.L. Almqvist

Pågående forskning

  • Studier i retorikbegreppets förvandlingar 1800 till I dag (bok)
  • Fjärrläsning som metod inom retorikvetenskapen (artikel tillsammans med Louise Schou Therkildsen)
  • Det politiska språket i dag: en kritisk granskning
  • Begreppet retorisering
  • En skandinavisk talkorpus

Publikationer i urval

A. Böcker och artiklar

”Retorisk kritik – en introduktion”, Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys, red. Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund, Ödåkra: Retorikförlaget 2014

”Kenneth Burke och dramatismen”, Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys, red. Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund, Ödåkra: Retorikförlaget 2014

”Den politiska visionens retorik. Exemplet Sverige – det nya matlandet”, Rhetorica Scandinavica 66/67 (2014)

“August Strindbergs Gesammelte Werke”, Geschichte der Edition in Skandinavien, red. Paula Henrikson & Christian Janss, Berlin: de Gruyter 2013

”Retoriseringen av begreppet folk i 1800-talets Sverige”, Rhetorica Scandinavica 63 (2013) (med Patrik Mehrens)

”Gunnar Ekelöf and the Rustle of Language. Genetic Readings of a Modernist Poetic Œuvre”, Variants 10 (2013)

”Ambivalent Beginnings. Strindberg, the Artist’s Book, and the Foundation of Swedish Material Modernism”, Scandinavian Studies (84) 2012:3

”’Sweden – The New Culinary Nation’? The Rhetoric of National Food Politics”, International Rhetoric Studies, vol 2, ed. Chen Rudong, Bejing: Higher Education Press 2012

”Verkets förvandlingar. Ekelöf, Bergman och den genetiska kritiken”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2011:1 (med Anna Sofia Rossholm)

”Inledning”, i C.J.L. Almqvist, Samlade Verk 3, Estetiska, filosofiska och akademiska avhandlingar (1831–1838), red. Jon Viklund, Stockholm 2010

Review: Lois Peters Agnew, Outward Visible Propriety: Stoic Philosophy and Eighteenth-Century British Rhetorics (Columbia, South Carolina: 2008), Rhetorical Review 8:2 (2010)

Review: Eva Hættner Aurelius, Vägen till Kriser och kransar. Parodins grepp och driftens bilder hos Birger Sjöberg (Göteborg/Stockholm 2010), Samlaren (131) 2010

“Modernism i rörelse. Harry Martinson och den poetiska processen”, Samlaren (129) 2008

“Persuasion in Swedish Nineteenth-Century Fiction. C. J. L. Almqvist and the Rhetorical Situation”, Rhetoric and Literature in Finland and Sweden, 1600-1900, Nordic Studies in the History of Rhetoric, vol. 2, ed. by Pernille Harsting and Jon Viklund, Copenhagen: Nordisk Netværk for Retorikkens Historie (NNRH) 2008

”Läsarens plats i den svenska romantikens estetiska diskussion. Tankar om litteraturens publik hos Atterbom och Almqvist”, Ett möte. Svensk och dansk litterär romantik i ny dialog, red. Gunilla Hermansson & Mads Nygaard Folkmann, Göteborg: Makadam 2008

”Det retoriska maskineriet Det går an. C.J.L. Almqvist och det ideala övertygandets teknik”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2005:1–2

Ett vidunder i sitt sekel. Retoriska studier i C.J.L. Almqvists kritiska prosa 1815–1851, Almqviststudier 4 (diss.), Hedemora 2004

”Chiasmus as an Argumentative Figure in C.J.L. Almqvist’s ’The Idea of History’ (1819)”, Ten Nordic Studies in the History of Rhetoric, 1 (ed. P. Harsting & S. Ekman), Copenhagen: Nordisk Netværk for Retorikkens Historie (NNRH) 2002

”Inledning”, i C.J.L. Almqvist, Samlade Verk 19, Menniskoslägtets Saga, red. Jon Viklund, Stockholm 2002

”Från salong till grotta. En läsning av Almqvists Hinden”, Carl Jonas Love Almqvist – diktaren, debattören, drömmaren, red. Lars Burman, Almqviststudier 3, Hedemora: Gidlunds 2001

”Färg, bild och seende i romantiken – exemplet C.J.L. Almqvist”, Slöja och spegel – Romantikens former (red. Jan Arnald m.fl.), Aiolos (14–15) 2000

B. Textkritiska editioner och antologier

Retorisk kritik. Teori och metod i retorisk analys, red. Otto Fischer, Patrik Mehrens & Jon Viklund (Ödåkra 2014)

C.J.L. Almqvist, Samlade Verk 3, Estetiska, filosofiska och akademiska avhandlingar (1831–1838), red. Jon Viklund, Stockholm 2010

Dramatikern Almqvist, red. Anders Burman, Roland Lysell & Jon Viklund, Almqviststudier 5, Hedemora: Gidlunds 2010

Tolkningens scen. Festskrift till Roland Lysell, red. O. Fischer, C. Franzén, P. Henrikson, M. Pirholt, C. Sjöholm, J. Staberg och J. Viklund, Stockholm: Aiolos 2008

Rhetoric and Literature in Finland and Sweden, 1600-1900, Nordic Studies in the History of Rhetoric, vol. 2, ed. by Pernille Harsting and Jon Viklund, Copenhagen: Nordisk Netværk for Retorikkens Historie (NNRH), 2008

C.J.L. Almqvist, Samlade Verk 19, Menniskoslägtets Saga, red. Jon Viklund, Stockholm 2002

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jon Viklund
Senast uppdaterad: 2021-03-09